Ostatní ekonomické služby

  • sestavování konsolidovaných účetních závěrek

  • ekonomické rozbory a analýzy

  • tvorba vnitřních účetních předpisů

  • řešení  účetních  problémů  fyzických  osob   (OSVČ),  podnikatelských
    a nepodnikatelských subjektů

  • vedení účetnictví pro všechny typy subjektů a zastupování na úřadech