Audit

 

  • statutární i nestatutární audit řádné, mimořádné, mezitímní i konsolidované účetní závěrky

  • průběžný audit

  • audit dle českých účetních standardů, ale také dle standardů IFRS

  • přezkoumání hospodaření územně samosprávných celků a jiných neziskových organizací

  • audit závěrek při fúzích společností, převodech jmění, zahajovacích rozvah apod.

  • audit použití a vyúčtování prostředků z  EU

  • audit pro zvláštní účely – granty, dotace, atd.

  • vypracování, popřípadě kontrola reportingu

  • audity dohodnutých postupů

  • audity pro jiné zvláštní účely